Wodomierz

Za pośrednictwem naszej strony można wysłać bezpośrednio do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji odczyty wskazań użytkowanych przez Państwa wodomierzy. Proszę wypełnić poniższe pola i nacisnąć przycisk “Wyślij”.

Po przesłaniu prawidłowego odczytu otrzymają Państwo na swój adres e-mail kopię wiadomości, która stanowi potwierdzenie.

Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych.

POLA OBOWIĄZKOWE ZAZNACZONE SĄ GWIAZDKĄ *

Adres (ulica, nr domu/nr lokalu) *

Miejscowość *

Kod Klineta (z faktury) *

Numer Telefonu

Data Odczytu *

Wodomierz (Główny) m3 *
Wodomierz (Podlicznik) m3
Wodomierz (Podlicznik) m3


Korzystając z tego formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę stronę.

Uwaga! Zgodnie z obowiązującym REGULAMINEM rachunek za dostawę wody i/lub odprowadzone ścieki zostanie odesłany na wskazany w formularzu adres e-mail po zaznaczeniu akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie przy ul. Fabrycznej 5.
Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Polityce Prywatności.