Stacja Diagnostyczna

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie

Stacja Kontroli Pojazdów świadczy pełen zakres usług, na której przeprowadzane są okresowe oraz pierwsze
(pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą) badania techniczne pojazdów:

Oferuje wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska.

Wykonuje dodatkowe badania techniczne pojazdu:

Stacja Kontroli przeprowadza również badania w zakresie spełnienia dodatkowych warunków technicznych pojazdów takich jak:

  • prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy,
  • czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze,
  • czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego regularnej komunikacji publicznej,
  • czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego.

Prowadzi usługi w zakresie:

  • nadania i wykonania lub ustalenia numeru nadwozia,
  • wykonania tabliczki znamionowej i jej zamocowanie,
  • sporządzenia opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych,
  • ustalenia nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp.

Użyte w tekście skróty oznaczają:

  • m.w. – masa własna pojazdu,
  • d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Podstawowy cennik

Tabela opłat za badania techniczne