Wodomierz

Za pośrednictwem naszej strony można wysłać bezpośrednio do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji odczyty wskazań użytkowanych przez Państwa wodomierzy. Proszę wypełnić poniższe pola i nacisnąć przycisk „Wyślij”.

Po przesłaniu prawidłowego odczytu otrzymają Państwo na swój adres e-mail kopię wiadomości, która stanowi potwierdzenie.

Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych.

POLA OBOWIĄZKOWE ZAZNACZONE SĄ GWIAZDKĄ *

  Adres (ulica, nr domu/nr lokalu) *

  Miejscowość *

  Kod Klineta (z faktury) *

  Numer Telefonu

  Data Odczytu dd/mm/rr *

  Wodomierz (Główny) m3 *

  Wodomierz (Podlicznik) m3

  Wodomierz (Podlicznik) m3


  Uwaga! Zgodnie z obowiązującym REGULAMINEM rachunek za dostawę wody i/lub odprowadzone ścieki zostanie odesłany na wskazany w formularzu adres e-mail po zaznaczeniu akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

  Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie przy ul. Polnej 71.
  Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Polityce Prywatności.