PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

Dane Kontaktowe

  Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie przy ul. Polnej 71.
  Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Polityce Prywatności.

  Formularz Kontaktowy

  Polna 71, 63-300 Pleszew

  62 / 742 16 64

  62 / 741 23 32

  pk.pleszew@post.pl

   Konto bankowe

  Bank Spółdzielczy o/Pleszew

   

  69 8407 0003 0007 3147 2000 0002