Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. jest profesjonalną firmą świadczącą usługi o charakterze komunalnym i komercyjnym, stawiając sobie za cel zaspokojenie potrzeb swoich klientów na jak najwyższym poziomie. Działalność firmy oparta jest na bogatym, długoletnim doświadczeniu. Jakość świadczonych usług, wzrost obrotów Przedsiębiorstwa, prowadzone działania proekologiczne zostały zauważone i uhonorowane prestiżowymi nagrodami m.in.: „Gazele Biznesu”, „Puchar Recyklingu”, „Modernizacja Roku” oraz “Eko Symbol”.

Ponadto firma z sukcesem zakończyła przedsięwzięcie “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew”, którego efektem jest poprawa stanu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, a także większa dostępność do usług zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Pleszewa i okolic.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELOKOPOLSKIEGO INFORMUJE

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu.

Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawanie paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych.

Szczegółowe Informacje znajdują sie na stronie www.umww.pl