AKTUALNOŚCI

Uwaga!

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, iż w związku [...]

Uwaga!

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, iż w związku [...]

Uwaga! Praca

                                                            OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA SP. Z O.O. W PLESZEWIE Poszukuje Kandydatów na stanowisko BRYGADZISTA/MONTER [...]

Uwaga! Praca

                                                OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA SP. Z O.O. W PLESZEWIE Poszukuje Kandydatów na stanowisko OPERATOR [...]

Uwaga! Awaria

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, iż w związku [...]

Uwaga! Awaria

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, iż w związku [...]

Uwaga! Praca!

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA SP. Z O.O. w PLESZEWIE poszukuje Kandydatów na stanowisko OPERATOR KOPARKO – [...]

Uwaga! Praca!

                                                      OGŁOSZENIEPRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. W PLESZEWIEposzukuje Kandydatów na stanowisko DYSPOZYTOR Wymiar czasu pracy: [...]

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. jest profesjonalną firmą świadczącą usługi o charakterze komunalnym i komercyjnym, stawiając sobie za cel zaspokojenie potrzeb swoich klientów na jak najwyższym poziomie. Działalność firmy oparta jest na bogatym, długoletnim doświadczeniu. Jakość świadczonych usług, wzrost obrotów Przedsiębiorstwa, prowadzone działania proekologiczne zostały zauważone i uhonorowane prestiżowymi nagrodami m.in.: „Gazele Biznesu”, „Puchar Recyklingu”, „Modernizacja Roku” oraz „Eko Symbol”.

Ponadto firma z sukcesem zakończyła przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew”, którego efektem jest poprawa stanu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, a także większa dostępność do usług zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Pleszewa i okolic.

22 marca – Światowy Dzień WODY!

22 marca –Światowy Dzień WODY!

To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone corocznie 22 marca. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie  ok. 800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Oznacza to nie tylko banalne kłopoty w życiu codziennym (takie jak utrudnienia w kąpieli czy spłukiwaniu toalety), których w naszej części Ziemi możemy doświadczyć w trakcie awarii czy remontu wodociągów. 

22 marca –Światowy Dzień WODY!

To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone corocznie 22 marca. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie  ok. 800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Oznacza to nie tylko banalne kłopoty w życiu codziennym (takie jak utrudnienia w kąpieli czy spłukiwaniu toalety), których w naszej części Ziemi możemy doświadczyć w trakcie awarii czy remontu wodociągów. 

Tegoroczny Światowy Dzień Wody ma na celu przyspieszenie zmian w celu rozwiązania kryzysu związanego z wodą i kanalizacją. A ponieważ woda ma wpływ na nas wszystkich, wszyscy musimy podjąć działania. To znaczy Ty i Twoja rodzina, szkoła i społeczność! Razem możemy coś zmienić, zmieniając sposób w jaki korzystamy, konsumujemy i zarządzamy wodą w swoim życiu. Twoje zobowiązania zostaną dodane do programu działań na rzecz wody, który zostanie zainaugurowany podczas Konferencji Wodnej ONZ 2023 – pierwszego tego rodzaju wydarzenia od 50 lat. To jedyna taka chwila na całe pokolenie, kiedy świat się jednoczy wokół wody.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pleszewie zaopatruję mieszkańców naszej gminy w wodę z trzech wodociągów:  Kuczków, Bógwidze i Pleszew (Ujęcie Lenartowice i Tursko B).

Nad jakością wody przeznaczonej do spożycia czuwają pracownicy Laboratorium PK Zielona Łąka oraz stały nadzór prowadzą organy inspekcji sanitarnej. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pleszewie przekazuje oceny jakości wody w poszczególnych wodociągach do ZWiK Pleszew. Informacje te, są zamieszczone na stronach internetowych przedsiębiorstwa i PSS-E w Pleszewie.

Wyniki badań wody  podstawowych pierwiastków przedstawiono w tabeli :

Nazwa parametru

Jednostka

Wartość parametryczna

Miejsce pobrania próbek

SUW Kuczków

SUW Bógwidze

SUW Lenartowice

Przewodność elektryczna właściwa w 25 °C

µS/cm

2500

834 ± 47

707 ± 40

875 ± 49

Twardość ogólna CaCO3

mg CaCO3/l

Zalecany

60 – 500

400 ± 52

350 ± 46

340 ± 44

Wodorowęglany

mg/l

420 ± 42

460 ± 46

340 ± 34

Magnez

mg/l

Zalecany

7 – 125

17 ± 2

19 ± 2

22 ± 2

Potas

mg/l

3,1 ± 0,3

2,7 ± 0,3

4,2 ± 0,5

Sód

mg/l

200

16 ± 2

14 ± 2

42 ± 5

Wapń

mg/l

120 ± 11

90 ± 8

85 ± 8

Uzdatniona woda jest przebadana i bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód. Zwykle na co dzień nie zwracamy uwagi na aspekt zdrowotny obecności wspomnianych „pierwiastków życia”, które właśnie z wody są najłatwiej i najlepiej przyswajane przez organizm ludzki. Światowa Organizacja Zdrowia narzuca wręcz pewną minimalną obecność wapnia i magnezu w wodzie! Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda. Woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie spełnia wymagane normy. Twardość wody nie obniża jej walorów zdrowotnych, a wręcz przeciwnie dostarcza wapń i magnez, które zawarte w pożywieniu nie zaspakajają ich dziennego zapotrzebowania. Wszystkie parametry wody dostarczanej do sieci wodociągowej wskazują na jej wysoką jakość i całkowitą zdatność do picia.

Zachęcamy Naszych konsumentów do picia zimnej wody z kranu. Jest to dobry wybór dla zdrowia – kranówka zawiera cenne dla zdrowia makroelementy jak wapń i magnez oraz dla środowiska – korzystając z naczyń wielokrotnego użytku ograniczamy zużycie plastiku.