Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew – etap II