OGŁOSZENIE
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. W PLESZEWIE
poszukuje Kandydatów na stanowisko

DYSPOZYTOR

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • prawo jazdy kat. B,
 • obsługa komputera pakiet MS Office,
 • doświadczenie w branży transportowej,
 • znajomość topografii gminy Pleszew oraz doświadczenie w planowaniu transportu (mile widziane)
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • osoba na tym stanowisku powinna cechować się: wysokimi zdolnościami analitycznymi, umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji i określania priorytetów, dużą samodzielnością, sumiennością, odpowiedzialnością za pracę, a także umiejętnościami interpersonalnymi, komunikatywnością oraz umiejętnością pracy pod presją czasu i odpornością na stres.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • koordynowanie i planowanie optymalnego wykorzystania pojazdów w Komunikacji Miejskiej,
 • planowanie transportu, analiza i weryfikacja rozkładów jazdy,
 • nadzór na kierowcami,
 • rozliczanie paliwa, rozliczanie biletów i dofinansowań oraz rozliczanie umowy              z podmiotami zewnętrznymi i Zamawiającymi,
 • organizacja pracy floty własnych pojazdów, organizacja napraw i przeglądów podległego taboru, raportowanie pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje, kopie świadectw pracy potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie oraz inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności,
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

Ofertę należy złożyć w terminie do  19.04.2024 roku w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Polna 71 w Pleszewie, lub pocztą elektroniczną, adres e-mail: pk.pleszew@post.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *