OGŁOSZENIE
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. W PLESZEWIE poszukuje Kandydatów na stanowisko

DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosta samochodowy,
 • znajomość obsługi programy NORCOM,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • wysoka kultura osobista, opanowanie, komunikatywność, elastyczność, dyspozycyjność.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • wykonywanie pełnego zakresu usług na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie
 • utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

Wymagane dokumenty:

 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje, kopie świadectw pracy potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie oraz inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności,
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. klauzula informacyjna.

Ofertę należy złożyć w terminie do  12.04.2024 roku w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Polna 71 w Pleszewie, lub pocztą elektroniczną, adres e-mail: pk.pleszew@post.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *