Dostawa śmieciarki

Przetarg nieograniczony 5 / ZP / 2019 z dnia 06.03.2019 r.

Wykonanie toreb bawełnianych dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew”

Przetarg nieograniczony 7 / ZP / 2019 z dnia 05.03.2019 r.

Zakup 3 – osiowej maszyny komunalnej z recyklingiem

Przetarg nieograniczony 4 / ZP / 2019 z dnia 05.03.2019 r.

DOSTAWY DROGOWYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH (kostka brukowa, oporniki, krawężniki)

Przetarg nieograniczony 3 / ZP / 2019 z dnia 25.02.2019 r.

Wykonanie toreb bawełnianych dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew”

Przetarg nieograniczony 2 / ZP / 2019 z dnia 22.02.2019 r.