Informujemy, że od najbliższego czwartku, tj. 23 kwietnia br. wznowiona zostanie działalność targowiska miejskiego przy ulicy Ogrodowej.  Opłaty targowe nie będą pobierane do końca kwietnia.

Jednocześnie przypominamy najważniejsze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego jakie obowiązują na Targowiskach i Bazarach:

 1. Higiena rąk.
  Pamiętajmy o częstym myciu lub dezynfekcji rąk, szczególnie po kontakcie z pieniędzmi czy po kichaniu lub wydmuchaniu nosa.
  Sprzedawcy i klienci powinni używać rękawiczek jednorazowych.
 1. Higiena kaszlu i oddychania.
  Podczas kaszlu czy kichania zakrywamy usta zgiętym łokciem bądź chusteczką.
  Obowiązkowo wszyscy przebywający na Targowisku muszą mieć założone maseczki.
 1. Przestrzegać zasad BHP.
  Rygorystycznie przestrzegamy zasad BHP dotyczących sprzedaży określonych produktów, szczególnie żywnościowych.
 1. Zachować odległość.
  Należy zachować odległość pomiędzy klientami min. 2,0 m. Przy jednym stanowisku może znajdować się tylko jeden kupujący.
 1. Dezynfekcja.
  Sprzedawco pamiętaj o należytej dezynfekcji wag, lad, kas, uchwytów, terminali płatniczych itp.
 1. Sprzedaż produktów.
  Kontakt z produktami powinien mieć wyłącznie Sprzedający, który sam pakuje towar do siatki i podaje go klientowi.
  Ograniczmy jeżeli to możliwe płatność gotówką.

Nie bójmy się zwrócić uwagi komuś kto nie przestrzega zasad !!!

Wszystkie zasady postępowania w czasie epidemii opisane są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
W wersji papierowej do pobrania u kierownika Targowiska.