Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w  Pleszewie informuje, że od dnia 04.05.2021 roku planuje rozpocząć realizację inwestycji pn.: Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Stanisława Augusta Poniatowskiego”. Generalnym wykonawcą robót jest firma:

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno – Usługowo – Budowlane

„Instalex” Grzegorz Sośnicki

  62-800 Kalisz, ul. Starożytna 143

Numer kontaktowy do Wykonawcy robót:

Kierownik budowy:  Marcin Kobusiński tel. 605 366 807

W ramach zadania inwestycyjnego zostaną wykonane prace: rozdzielenie kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej oraz odtworzenia nawierzchni.

Wykonawca zobowiązany jest do organizacji robót w taki sposób, aby zapewnić możliwie jak najmniej uciążliwe dojście i dojazd do poszczególnych posesji przy poszczególnych etapach prac.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronach internetowych: www.pkpleszew.pl, www.pleszew.pl oraz w prasie lokalnej.