OGŁOSZENIE

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. W PLESZEWIE

poszukuje

Kandydata na stanowisko

KIEROWCA SAMOCHODU SPECJALNEGO / AUTOBUSU

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat

 Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • prawo jazdy kat. C, D,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku kierowcy – zgodnie z wymogami określonymi w art.39 a ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w szczególności:
 1. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 2. brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 3. uzyskana kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyśpieszona,
 4. ukończone szkolenie okresowe,
 5. ukończone 23 lata,
 6. niekaralność,
 7. wysoka kultura osobista, opanowanie, komunikatywność, elastyczność, dyspozycyjność,
 8. znajomość zagadnień mechaniki pojazdowej, umiejętność obsługi pojazdów mechanicznych.

 

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. realizowanie transportu, zgodnie z grafikiem (odbiór odpadów) lub zleceń indywidualnych,
 2. realizowanie przewozu osób na terenie Miasta i Gminy Pleszew, zgodnie z grafikiem,
 3. przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, prowadzenie podstawowej dokumentacji pojazdu,
 4. obsługa autobusu w zakresie zapewniania przewozu osób,
 5. dbanie o odpowiedni stan techniczny pojazdu, wykonywanie napraw, przestrzeganie terminowych przeglądów, dbanie o czystość wewnątrz i na zewnątrz pojazdu,
 6. dokumentowanie czynności służbowych, zgodnie z odrębnymi ustaleniami,
 7. informowanie pracodawcy o stanie technicznym pojazdu,
 8. wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje, kopie świadectw pracy potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie oraz inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności,
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. klauzula informacyjna.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do 01 marca 2024 roku w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Polna 71 w Pleszewie lub pocztą elektroniczną, adres e-mail: pk.pleszew@post.pl

 

Pleszew, dn. 13.02.2024 r.

Prezes Zarządu

Grzegorz Knappe