W związku z brakiem właściwego zawiadomienia o przerwie w dostawie wody w dniu 8 maja br. informujemy, że komunikat o wstrzymaniu dostawy opublikowany został na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego w dniu 6 maja br.

               Okazało się to dalece niewystarczające, za co przepraszamy Mieszkańców oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Z powodu naszego niedopatrzenia o przerwie nie zostały poinformowane również ani media, ani Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.

               Podczas kolejnych przerw w dostawie wody Przedsiębiorstwo Komunalne oraz wykonawca wymiany infrastruktury  wodno-kanalizacyjnej będą informować Państwa z odpowiednim uprzedzeniem, wykorzystując do tego celu media lokalne, portale społecznościowe, strony internetowe oraz materiały drukowane

 

                                                                                                                 DYREKTOR

                                                                                            Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

                                                                                                       i Oczyszczalni Ścieków