W związku z podjętą uchwałą  nr XXVII/264/2020 Rady Miejskiej  w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają  odpady komunalne (od dnia 1 lutego 2021 r. odpady komunalne produkowane w Państwa firmie nie będą odbierane przez Miasto i Gminę Pleszew). Informujemy, iż w celu zachowania ciągłości odbioru odpadów komunalnych należy zawrzeć odrębną umowę. Umowę należy podpisać do 15 lutego 2021 roku w Siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie mieszczącego się przy ulicy Fabrycznej 5.
Bliższej informacje pod numerem telefonu (62) 74-12-303, -309.