Spółdzielnie Mieszkaniowe

Wspólnoty Mieszkaniowe

Miasta i Gminy Pleszew

Szanowni Państwo, odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców budynków wielolokalowych zgłaszanych przy różnych okazjach do naszej firmy, bądź Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew oferujemy mycie pojemników bio na rok 2020 po poniższych cenach brutto:

Jednorazowe umycie pojemnika przy zleceniu min 15 szt. :

  • Pojemnik 660  l – 30,00 zł
  • Pojemnik 240 l – 15,00 zł
  • Pojemnik 120 l – 12,00 zł

W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy Zarządców nieruchomości o kontakt

pod nr tel. : 62 – 74-12-303