Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie

otrzymało Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża

w dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie

Polskiego Czerwonego Krzyża.