Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w  Pleszewie informuje, iż ulega zmianie harmonogram realizacji inwestycji pn.: „Rozdzielenie kanalizacji na kanalizację sanitarną i deszczową w ciągu ul. Ogrodowej, Placu Kościuszki, ul. J. Słowackiego, ul. Targowej i ul. Malinie w Pleszewie”.

Zaktualizowany harmonogram realizacji robót:

  1. Odcinek ul. Targowa od Neru w kierunku ul. Ogrodowej poza skrzyżowanie 23.03.2020 r. – 29.05.2020 r.
  2. Odcinek ul. Targowa od Neru do ul. Malińskiej 23.03.2020 r. – 29.05.2020 r.
  3. ul. Sienkiewicza 22.04.2020 r. – 22.07.2020 r.

Termin zakończenia robót we wszystkich ulicach to 01.12.2020 roku. Podane terminy będą wykonalne pod warunkiem nie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Generalnym wykonawcą robót jest konsorcjum firm:

Lider: RAWO Infrastruktura Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą: 90-043 Łódź, ul. Targowa 35,

Partner 1: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane RAWO Przemysław Rakiewicz z siedzibą: 62-740 Tuliszków, ul. Broniewskiego 18,

Partner 2: BUD-AN Sp. z o.o. z siedzibą: 62-800 Kalisz, ul. Śródmiejska 15

Kierownik budowy:  Marek Gościniak, tel. 788 339 933

Biuro Kierownika budowy znajduje się przy ul. Wąskiej nr 7 w Pleszewie.

W ramach zadania inwestycyjnego zostaną wykonane prace: rozdzielenie kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej, oraz odtworzenia nawierzchni.

Informujemy, że z uwagi na zakres prac do wykonania podczas budowy wystąpią czasowe wyłączenia z ruchu wymienionych ulic, ponadto mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, zarówno dla pieszych jak i dla pojazdów, szczególnie mogą wystąpić utrudnienia w parkowaniu pojazdów przy poszczególnych nieruchomościach, przy dojazdach do poszczególnych nieruchomości.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców oraz instytucje, firmy zlokalizowane przy ulicach objętych budową, aby do czasu zakończenia budowy okazali wyrozumiałość.