w sprawie budowy kanalizacji pn.: „Rozdzielenie kanalizacji na kanalizację sanitarną i deszczową w ciągu ul. Ogrodowej, Placu Kościuszki, ul. J. Słowackiego, ul. Targowej i ul. Malinie w Pleszewie – element wzdłuż Neru”.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pleszewie informuje, o zamknięciu od dnia 18.05.2021 r. dla ruchu kołowego ul. Ogrodowej na odcinku od marketu Biedronka do skrzyżowania z ul. Kaczyńskiego. Skrzyżowanie pozostaje przejezdne. Jednocześnie zostanie otwarta dla ruchu kołowego ul. Sienkiewicza. Zmiany wprowadzamy ze względu na planowane prace na rzece Ner.

Numer kontaktowy do Wykonawcy robót:

Kierownik budowy: Marek Gościniak, tel. 788 339 933, biuro ul. Wąska 7, Pleszew

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronach internetowych: www.pkpleszew.pl, www.pleszew.pl oraz w prasie lokalnej.