w sprawie budowy kanalizacji pn.: „Rozdzielenie kanalizacji na kanalizację sanitarną i deszczową w ciągu ul. Ogrodowej, Placu Kościuszki, ul. J. Słowackiego, ul. Targowej i ul. Malinie w Pleszewie”.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pleszewie przypomina, że w ul. Sienkiewicza wprowadzona jest czasowa organizacja ruchu zamykająca ruch w ulicy Sienkiewicza, na odcinku od skrzyżowania z ulicami Kaczyńskiego oraz Wyspiańskiego do Rynku. Skrzyżowanie pozostaje przejezdne. Ze względu na planowane w dniach 25.02. – 02.03.2021r prace odtworzenia nawierzchni, prosimy o przestawienie pojazdów z ul. Sienkiewicza na inne ulice.

Numer kontaktowy do Wykonawcy robót:

Kierownik budowy: Marek Gościniak, tel. 788 339 933, biuro ul. Wąska 7, Pleszew

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronach internetowych: www.pkpleszew.pl, www.pleszew.pl oraz w prasie lokalnej.