I N F O R M A C J A

W sprawie budowy kanalizacji pn.: Rozdzielenie kanalizacji na kanalizację sanitarną i deszczową w ciągu ul. Ogrodowej, Placu Kościuszki, ul. J. Słowackiego, ul. Targowej i ul. Malinie w Pleszewie”.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w  Pleszewie informuje, że od dnia 22.09.2020 roku (wtorek) zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu zamykająca ruch w ulicy Sienkiewicza, na odcinku od skrzyżowania z ulicami Kaczyńskiego oraz Wyspiańskiego do Rynku. Jednocześnie nadal zostaje zamknięta dla ruchu ulica Ogrodowa.

Numer kontaktowy do Wykonawcy robót:

Kierownik budowy:  Marek Gościniak, tel. 788 339 933, biuro ul. Wąska 7, Pleszew

Wykonawca zobowiązany jest do organizacji robót w taki sposób, aby zapewnić możliwie jak najmniej uciążliwe dojście i dojazd do poszczególnych posesji przy poszczególnych etapach prac.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronach internetowych: www.pkpleszew.pl, www.pleszew.pl oraz w prasie lokalnej.

                                                                                                                                           

  Z poważaniem:

    Prezes Zarządu

   Grzegorz Knappe