Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pleszewie, informuje że w dniu 12.08.2019 r. rozpoczną się roboty związane  z rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Garncarskiej na odcinku Krzywa – Kaliska.

W związku z powyższym zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.