Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie, informuje iż w związku z realizacją zadania „Remont i przebudowa kanału ogólnospławnego wraz z rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w centrum Pleszewa – etap II i III obejmujący ulice Wąska, Garncarska, Krzyżowa i Krzywa, Rynek, Bramkową, Tyniec, Bojanowskiego, Kraszewskiego, Panieńską” oraz przyjętą tymczasową organizacją ruchu nr 7120.1.18.2019 z dn. 01 luty 2019r, zatwierdzoną przez KPP w Pleszewie, ZDP w Pleszewie oraz UMiG w Pleszewie, informujemy że od  dn. 30.05.2019. postój taksówek z ul. Krzyżowej zostanie przeniesiony na ul. Kaliską na okres trwania budowy.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.